Diagnostic și evaluare clinică

Primul pas către succesul oricărei terapii îl reprezintă diagnosticarea și evaluarea clinică. Acestea au în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale individului, reliefând totodată și punctele tari, resursele de care dispune pacientul, în încercarea sa de a depăși anumite dificultăți.

Aceasta se finalizează cu eliberarea unui aviz psihologic, expertiză psihologică sau raport de evaluare clinică.

A. Expertiză psihologică copii și adolescenți, expertize complexe în situații de abuz sau neglijare a copilului stabilirea custodiei minorilor stabilirea aptitudinii pentru adopție.

a. Evaluare şi psihologică la cererea părinților sau a unuia dintre ei
b. Expertiza psihologică la cererea părților sau avocaților părților
c. Expert psihologic parte într-un proces
d. Raport de psihodiagnostic,  traumă

B. Serviciul de evaluare psihologică clinică a copilului cu cerințe educaționale speciale în vederea orientării școlare și profesionale într-un grad de handicap se realizează de către psihologul clinician în conformitate cu prevederile ordinului numărul 1985 /1305 /5805 /2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS.

Conform anexei 8 din ordinul numărul 1985 din 2016 toate actele sunt timbrate profesional și conțin concluziile evaluării psihologice

C. Testarea inteligenței emoționale cu testul EQ

EQ-ul descrie nivelul tău emoțional. Acesta măsoară capacitatea de a intelege emotiile, de a controla reactiile emotionale, de a te motiva, de a înţelege situaţii sociale şi de a comunica bine cu ceilalţi. La baza Inteligenței emoționale stau anumite aptitudini potențiale înnăscute: sensibilitate emoțională, memorie emoțională, capacitatea de procesare emoțională și capacitatea de învățare emoțională. Acestea pot fi dezvoltate și cultivate de-a lungul vieții, sau din contră, se pot degrada.

D. Inteligența cognitivă adică măsurarea coeficientului de inteligență IQ

IQ-ul măsoară nivelul tău intelectual. Acesta măsoară capacitatea de a gândi logic, de a absorbi informaţii, de transfer de cunoştinţe şi de a rezolva probleme.

E. Psihodiagnoză și evaluare psihologică a persoane adulte sănătoase sau care solicită încadrare în grad de handicap și/sau orientarea profesională, evaluare cognitivă, stabilirea coeficientului de inteligență coeficient IQ/MMSE

F. Stabilirea gradului de discernământ

Pentru stabilirea gradului de discernământ se folosesc evaluări complexe de psihologie.

Phone: 0722 322 441
Str. Polonă, nr. 37, ap. 2, București