Evaluare psihologica clinică

Aicap.ro se numără printre centrele de evaluare cu cele mai multe teste în dotare, printre care se numără:

 1. ABAS, 0-5 ani, 5-21 ani, 16-89 ani: Evaluează deprinderile adaptative ale unei persoane, cât şi capacitatea acesteia de a trăi independent; diagnostică şi clasifică anumite dizabilități sau tulburări. Identifică limitele. Această evaluare măsoară: comunicare, utilizarea resurselor comunității, funcționalitatea preşcolară, viaţa în școala/familie, sănătate şi siguranța, timp liber, autoîngrijire, autodirectionare, social, motricitate, muncă.
 2. DAS, instrument de evaluare a calității adaptariii dintre parteneri în relațiile diadice maritale sau consensuale. Include 4 subscale: consensul în cuplu, satisfacția în cuplu, coeziunea în cuplu, exprimarea afectivă.
 3. EQI, este un test menit să măsoare inteligenta emoțională. Acest test este format din cinci meta factori: intrapersonal (conștiința de sine, aptitudinile unei persoane de a fi conștientă de propriile emoții şi de propria persoană în general), interpersonal (interactiuneasociala), managementul stresului, adaptabilitate, stare generală (automotivare şi bucurie).
 4. MMPI2, evaluarea personalității şi psihopatologie adulţi.
 5. MMSE-2, deteriorare cognitivă.
 6. NEOPIR, test de personalitate (rezuma stilul emoțional, atitudinal, motivațional)
 7. EDI-3 tulburări alimentare
 8. INVENTARUL DE DEPRESIE BECK -grad de depresie
 9. ECI 4 chestionar de evaluare a copiilor. Screening psihiatric/evaluarea sănătății mintale. Pentru copii 3-7 ani.
 10. STAIC, evaluarea anxietății copiilor cu vârsta între 9 şi 12 ani.
 11. CUBURILE Kohs, screening de abilitați cognitive pentru copii şi adolescenți
 12. MĂTRICI PROGRESIVE COLOR RAVEN – testare IQ
 13. SMALSI, chestionar de evaluare a strategiilor de învățare, a motivaţiei școlare reduse, evaluarea elevilor cu dizabilități (tulburări de învăţare, ADHD, tulburări emoționale)
 14. CDI, evaluează depresia la copii, diferențiază copii cu tulburări depresive sau distimice de elevii normali, dar şi de cei cu alte tulburări psihiatrice.
 15. BML, este un instrument pentru testarea memoriei de lucru, carea acoperă ciclurile școlare elementar, gimnazial şi liceal.
 16. ASRS, scale construite pentru a măsura comportamente asociate tulburărilor de spectru autist (TSA) apărute în cazul copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani.

Primul pas către succesul oricărei terapii îl reprezintă diagnosticarea și evaluarea clinică. Acestea au în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale individului, reliefând totodată și punctele tari, resursele de care dispune pacientul, în încercarea sa de a depăși anumite dificultăți.

Aceasta se finalizează cu eliberarea unui aviz psihologic, expertiză psihologică sau raport de evaluare clinică.

A. Expertiză psihologică copii și adolescenți, expertize complexe în situații de abuz sau neglijare a copilului stabilirea custodiei minorilor stabilirea aptitudinii pentru adopție.

a. Evaluare şi psihologică la cererea părinților sau a unuia dintre ei
b. Expertiza psihologică la cererea părților sau avocaților părților
c. Expert psihologic parte într-un proces
d. Raport de psihodiagnostic,  traumă

B. Serviciul de evaluare psihologică clinică a copilului cu cerințe educaționale speciale în vederea orientării școlare și profesionale într-un grad de handicap se realizează de către psihologul clinician în conformitate cu prevederile ordinului numărul 1985 /1305 /5805 /2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS.

Conform anexei 8 din ordinul numărul 1985 din 2016 toate actele sunt timbrate profesional și conțin concluziile evaluării psihologice

C. Testarea inteligenței emoționale cu testul EQ

Dintre  punctele principale ale acestui test amintim empatie ,responsabilitate socială ,flexibilitate ,rezolvarea de probleme ,toleranța la stres ,controlul impulsurilor, optimism ,fericire etc ….vezi pe testcentral.ro. Descrierea testului pentru inspirație. ….

D. Inteligența cognitivă adică măsurarea coeficientului de inteligență IQ

E. Psihodiagnoză și evaluare psihologică a persoane adulte sănătoase sau care solicită încadrare în grad de handicap și/sau orientarea profesională, evaluare cognitivă, stabilirea coeficientului de inteligență coeficient IQ/MMSE

F. Stabilirea gradului de discernământ

Phone: 0722 322 441
Str. Polonă, nr. 37, ap. 2, București